Vernevelingssystemen voor kassen

Broeisystemen voor broeikassen worden steeds populairder in de broeikasindustrie en zijn ontworpen om de efficiency van de binnenkweek te verhogen. Om productief te zijn, moet dergelijke apparatuur eerst goed worden opgesteld. U kunt de efficiëntie en rendabiliteit van uw kas verbeteren door de temperatuur, de lucht- en bodemvochtigheid, het kooldioxideniveau en andere factoren te regelen.

Foggers kunnen niet absoluut alle indicatoren verbeteren, maar zij kunnen wel de temperatuur en de vochtigheidsgraad regelen. Alleen door deze parameters te beheersen kan een hoge productiviteit in kassen worden bereikt, omdat de planten zich zullen ontwikkelen in de omstandigheden die voor hen het meest geschikt zijn.

Hoe vernevelingssystemen te gebruiken

Nevelmachines kunnen het hele jaar door worden gebruikt. Een correct geïnstalleerd en afgesteld systeem en de mogelijkheid van “onmiddellijke verdamping” zullen de temperatuur en de vochtigheidsgraad op het juiste peil houden tijdens warme periodes. In de winter kan uitdroging van de planten worden voorkomen door de luchtvochtigheid te regelen. De apparatuur is in staat optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van de planten te creëren en tegelijkertijd de ophoping van overmatig vocht te voorkomen.

Het vernevelen van uw kas of serre met een nevelbestrijdingssysteem zal uw productiviteit verhogen. De planten zullen zich krachtiger kunnen ontwikkelen in alle stadia van hun groei, te beginnen met de beworteling of de ontkieming van de zaden. Vergeleken met klassieke irrigatiesystemen kan vernevelingsapparatuur zorgen voor optimale omstandigheden met een correcte en efficiënte vochtverdeling in de kas. Het gebruik van vernevelingssystemen zal minder kosten dan andere automatische besproeiingsopties, met een hoge mate van efficiëntie.

In kassen en champignonkwekerijen is het belangrijk het juiste microklimaat te handhaven, zodat de productie aanzienlijk kan toenemen. De installatie van mistsystemen zal hier dus zeer nuttig zijn. Het handhaven van de juiste temperatuur en vochtigheidsgraad bevordert de groei, wat een indicator is voor de productiviteit. Door het systeem uit te rusten met een speciaal bemestingsapparaat zal het mogelijk zijn de planten meteen te voeden met micronutriënten, wat de efficiëntie nog zal verhogen en een aanzienlijke tijdwinst zal opleveren.

Automatisering en regeling van verneveling

Speciale sensoren en de regelaar helpen bij het automatiseren van het gehele proces van regeling van de luchtvochtigheid. Dankzij de controller kan een specifiek vochtigheidsschema worden ingesteld dat rekening houdt met de ontwikkelingsstadia van schimmels of andere planten. Ook de verlaging van de temperatuur tijdens warme perioden heeft een gunstig effect op de ontwikkeling van de gewassen. Automatisering verhoogt niet alleen de productiviteit, maar bespaart ook arbeid. De installatie van een dergelijk systeem is vaak niet voldoende om de planten voldoende water te geven. Delen ervan worden gecombineerd met de installatie van druppelirrigatie.

Van de apparatuur bevelen specialisten de merken NDJ en Agro Rain aan. Het merk NAAN DAN JAIN produceert microsproeiers waarmee u een nevel kunt creëren om de kas te bevochtigen en de temperatuur in de kas te verlagen. De Super Foger is een bijzonder populair model, verkrijgbaar met twee en vier uitgangen. Afhankelijk van het aantal uitgangen kan het dekkingsgebied respectievelijk 1,5 bij 3 meter of 3 bij 3 meter zijn. Een iets goedkoper product is Agro Rain, model MJ1301A.

Verschillende irrigatiemethoden kunnen in één irrigatiesysteem worden gecombineerd. Druppelirrigatie is het overwegen waard voor dit onderwerp. Druppelbevloeiing kan ondergronds plaatsvinden, waarbij de plant rechtstreeks vocht tot bij de wortels krijgt, en een nevelsysteem zorgt voor het vegetatieve deel van het gewas. Deze combinatie zal de planten volledig gezond houden, en het druppelbevloeiingssysteem kan ook worden gebruikt om meststoffen en diverse gewasbeschermingsmiddelen aan het water toe te voegen.

Verneveling in aeroponics

Een nieuwe kweekmethode, aeroponics genaamd, wint aan populariteit. Bij deze kweekmethode worden de planten in een luchtige omgeving opgekweekt, in plaats van in de grond. Alle noodzakelijke micronutriënten en voedingsstoffen worden in de vorm van een aërosol bij de wortels gebracht.

Bij de aeroponic methode worden de planten gewoonlijk in de lucht opgehangen in een gesloten of halfgesloten ruimte. Op hun blootgestelde wortels wordt een speciale oplossing gesproeid, die alle nodige sporenelementen en voedingsstoffen bevat. Dit wordt gedaan met een bepaalde frequentie en dosering. Een modernere oplossing is de wortels te voeden door ze in een nevel te plaatsen die verzadigd is met heilzame elementen.

Wateraerosol voor aërocultuursystemen kan worden geproduceerd met behulp van vernevelingsapparatuur. Deze apparatuur zal de wortels met de vereiste tussenpozen van vocht voorzien. De toppen van de planten (bladeren, stengels) worden op rekken geplaatst, met de wortels in een afgesloten ruimte. Een speciale sproeier die op de wortels is gericht, wordt op de pompunit aangesloten. De oplossing wordt uit een opslagtank gepompt. Het voeden van de wortels gebeurt automatisch op regelmatige tijdstippen. De zaailingen worden om de 5 à 10 minuten gevoed, en de volgroeide planten worden na ongeveer 20 minuten gevoed.

Als de oplossing niet op tijd wordt geleverd, zal dit een negatief effect hebben op alle plantensoorten. Nevel is een fijne dispersie van deeltjes voedingsoplossing. Het omgeeft de wortels en voedt de planten met essentiële micronutriënten. Op momenten dat er geen voeding is, krijgt het wortelstelsel zuurstof, wat mogelijk is omdat het in de open lucht is.