Zonnepanelen voor de serre: to be or not to be?

Het installeren van zonnepanelen op industriële kassencomplexen om ze te verlichten is een gangbare praktijk in veel zuidelijke en Afrikaanse landen. Zonnepanelen worden ook in Europa gebruikt, maar niet vaak vanwege het klimaat. Waarop moet u letten als u uw serre met zonnepanelen wilt uitrusten?

Dus, de belangrijkste voordelen van zonnepanelen zijn:

  • -ecologisch
  • -gratis en eindeloze zonne-energie
  • -Lange levensduur van zonnepanelen (ongeveer 50 jaar)
  • -kan gunstig zijn voor warme en zonnige streken

Er zijn echter een aantal factoren waarmee veel mensen geen rekening houden. Bijvoorbeeld:

-de plaats van de kas

De locatie van de kas beïnvloedt de zonneopbrengst aanzienlijk, want als er grote gebouwen of bomen zijn die meerdere uren per dag schaduw werpen in de buurt van de kas, zal het rendement van de panelen afnemen. U moet er ook rekening mee houden dat verschillende soorten zonnepanelen verschillend reageren op schaduw: polykristallijne panelen hebben geen last van schaduw, hoewel het hun rendement zal verminderen, maar een monokristallijn paneel zal volledig worden tegengehouden door schaduw. Het is ook de moeite waard de positie van de kas ten opzichte van de lichtzijden te overwegen, zodat het zonlicht de accu’s gedurende alle daglichturen bereikt, ook de vroege ochtenduren – hoe meer de accu’s “in bedrijf” zijn, hoe efficiënter de elektriciteitsproductie en het verwarmingssysteem zullen zijn.

-zorg voor zonnepanelen

Enerzijds lijkt het erop dat zonnepanelen helemaal geen onderhoud vergen – hun constructie is zo eenvoudig mogelijk, ze hebben geen bewegende en vaak breukgevoelige onderdelen. Ja, het monolithische zonnepaneelsysteem is een betrouwbare en robuuste constructie die zelden uitvalt bij afwezigheid van opzettelijke mechanische schade. Het enige wat nodig is, is de batterijen zo vaak mogelijk van stof en andere mogelijke onzuiverheden te ontdoen, want stof op hun oppervlak kan de energie-efficiëntie met wel 7-10% verminderen. Zonnepanelen kunnen met een gewone tuinslang worden gewassen, maar het is de moeite waard na te gaan hoeveel water er wordt gebruikt en of de schoonmaakkosten in verhouding staan tot het voordeel van de uitgespaarde elektriciteit. Als uw kas bijvoorbeeld dicht bij een weg of zand ligt, of als er in de buurt wordt gebouwd, kan het wassen van de batterijen een wekelijks karwei worden voor uw personeel.

-Het juiste aantal zonnepanelen

Vaak is het bij de vraag hoeveel zonnepanelen een kassencomplex moet krijgen, niet altijd duidelijk hoeveel u er precies nodig heeft. Om een idee te krijgen van hoeveel installatie u nodig zult hebben, maakt u een schatting van uw gemiddelde elektriciteitsrekening en berekent u hoeveel kilowatt u dagelijks gemiddeld in de kas verbruikt. Vermenigvuldig dat kW-getal met 0,25, en u krijgt een ruwe schatting van het vermogen van het systeem.

Een kas van 100 vierkante meter verbruikt bijvoorbeeld 1200 kW per maand, dat is 40 kW per dag. Vermenigvuldig 40 kW met 0,25, en we hebben meerdere zonnepanelen met een totaal vermogen van 10 kW voor elke 100 vierkante meter kas. Gemiddeld zijn dat zo’n 65-67 panelen op een oppervlakte van ongeveer 75 vierkante meter. Overweeg de panelen zo te plaatsen dat ze de planten in de kas niet aan het oog onttrekken.

-Insolation

Insolatie is de blootstelling van een oppervlak of ruimte aan de zonnestralen. Bij het plannen van een kas is het belangrijk rekening te houden met de klimatologische omstandigheden van de streek en te weten hoeveel zonnige dagen per jaar uw kas zal krijgen. Het is begrijpelijk dat het bouwen van een kas met zonnepanelen in noordelijke streken op deze manier onrendabel is.

Er worden twee hoofdmethoden gebruikt om de insolatie te berekenen: geometrische (waar en uit welke richting, op welk moment van de dag en hoe lang komt de stroom zonlicht binnen) en energetische (de dichtheid van de lichtstroom bepalen en het rendement ervan in lichteenheden berekenen).

Hoe hoger de zoninstraling in het kassengebied, hoe meer elektriciteit een kleiner aantal panelen kan opwekken. Dit betekent dat een kas in het noordwesten bijvoorbeeld meer batterijen nodig zal hebben om het vereiste rendement te halen dan een kas in het zuiden.

-Cost

Hoewel de kosten van zonnepanelen de laatste jaren aanzienlijk zijn gedaald dankzij de ontwikkeling van groene technologie, zijn de kosten voor de aankoop ervan en voor het systeem om energie om te zetten in elektriciteit nog steeds vrij hoog. De kosten van zonnepanelen lopen vaak in de honderdduizenden dollars, zodat velen, waaronder Europese glastuinbouwbedrijven, ze gebruiken als een extra, in plaats van primaire, energiebron. Als alternatieve energiebron, bijvoorbeeld van het voorjaar tot het begin van de herfst, kunnen accu’s nuttig zijn – maar hoe snel zij zich in dit geval terugverdienen, kan alleen uit individuele berekeningen worden opgemaakt.

-vervanging en verwijdering

Zoals hierboven vermeld, hebben zonnepanelen een lange levensduur, ongeveer 50 jaar. De batterijen moeten om de 7-10 jaar worden vervangen (afhankelijk van de intensiteit van het gebruik) en de regelaars om de 15 jaar. Niettemin moet u bereid zijn uw gebruikte batterijen naar de afvalverwijdering te brengen.

In het algemeen is het gebruik van zonnepanelen een interessante en milieuvriendelijke oplossing. Een gedeeltelijke aanpassing zal nodig zijn alvorens ze in een bestaande installatie kunnen worden geïnstalleerd. Als u aan zonnepanelen denkt, kunt u deze als aanvullende energiebron gebruiken of verhuren – sommige bedrijven stellen alle benodigde apparatuur “te huur” ter beschikking – en als de technologie uitstekend blijkt te zijn voor het specifieke project, kunt u overwegen deze op permanente basis te gebruiken.

Als zonlicht niet moet worden gebruikt als vervanging voor elektriciteit, maar voor verwarming, zijn zonnecollectoren (zonnecollectoren) de betere optie. Deze wekken geen elektriciteit op, maar kunnen een broeikas effectief verwarmen en water tot het kookpunt verhitten, zelfs bij omgevingstemperaturen onder nul. Deze systemen werken als een “thermosfles” en hebben een lange levensduur (ongeveer 30 jaar).